Wednesday, October 10, 2012

#MPGRockNRoll

Kita melayarkan impian
sambil merakamkan pengalaman.
Mengunjur hingga ke persada,
menyauhkan azam di dada.
Kita pelayar seni yang tabah.
Bintang-bintang hari esok,
Dalam hujan basah kita serentak.
Dalam terik panas kita seirama.
Kita bintang yang berbeza,
bersinar dilangit yang sebaya.


Alee Isa
02 Oktober 2012
Bintang-bintang hari esok.
0 review: